Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Dr Joanna Mikosz

ORCID: (nieznany)

doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego. Ma w swoim dorobku wiele publikacji prasowych, naukowych oraz pięć książek, „Kulturalne dodatki do prasy dwudziestolecia międzywojennego”(2007), „Dziennik Łódzki” – tradycja i współczesność” (2006), „Z warsztatu przyszłego dziennikarza prasowego”(2008). Opublikowała także z dr. Piotrem Fąką dwie książki przeznaczone dla studentów Programu Erasmus: „On Press Journalism and Communication – Selected Issues” (2008) oraz „Media Market In Poland” (2008). Interesuje się prasą elektroniczną, prasoznawstwem oraz reklamą niestandardową.
Adres kontaktowy: Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Łódzki, ul. Pomorska nr 171/173, 90-236 Łódź
Artykuły
 • Formy reklamy zewnętrznej
  KMT 3 / 2010
 • Rynek prasowy w Egipcie przed „Arabską Wiosną Ludów” i po niej
  KMT 8 / 2012
 • Informacje
  Numery

  Zobacz wszystkie numery

  Linki
  Inne informacje

  Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...