Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: chrześcijaństwo katecheza państwo-kościół sztuka znaki Kościoła

KMT 2021 nr 1 Pobierz PDF

Wojciech Prawda,

Ks. Mariana Ruseckiego apologia Kościoła. Zarys problematyki

Źródło: Wojciech Prawda, Ks. Mariana Ruseckiego apologia Kościoła. Zarys problematyki, "Kultura - Media - Teologia", 2021( 44) nr 1, s. 24-41.

DOI: 10.21697/kmt.44.2

Obronę Kościoła rozpocząć należy od przypomnienia o jego dwuwymiarowości. Ks. profesor Marian Rusecki proponuje uczynić to przez użycie teorii znaku, który lepiej oddaje rozumienie zbawczej wspólnoty. Koncertując się tylko na elemencie naturalnym, nie sposób uchwycić istotę. Podobnie niewiele mogą zdziałać dokonania kultury, dzieła sztuki, jeśli odbiorca pozostawać będzie na poziomie zachwytu nad widzialnym. Dopiero wiara pozwala odczytywać głębokie intencje twórców, którzy chcą w swoich pracach przybliżyć odbiorcom Boga. Mistrz lubelskiej szkoły teologii fundamentalnej tworzy koncepcję znaków wiarygodności Kościoła, która lepiej niż noty pozwala uchwycić aktualną rzeczywistość Eklezji. Ponadto odnosi się do bieżących mu spraw z życia Kościoła jak chociażby: miejsce chrześcijaństw w państwie i kontrowersje wokół religii w szkole. Autor artykułu próbuje zarysować najbardziej kluczowe elementy apologii Kościoła budowanej przez ks. Mariana Ruseckiego.

O autorach

Wojciech Prawda

ORCID: 0000-0001-9843-105X

absolwent teologii Uniwersytetu Kardynała Stefan Wyszyńskiego, student informatyki Uniwersytetu Poczdamskiego, wielokrotny uczestnik akademii wiedzy społecznej w ramach programu „Europa eine Seele geben” organizowanych przez Sozialinstitut Kommende w Dortmundzie. Obecnie doktorant III roku Teologii Fundamentalnej KUL.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...