Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: Analiza języka dyskurs humanizm interpretacja kultura literatura poezja ponowoczesność postęp rewolucja symbolika słowo tożsamość uczestnictwo w kulturze

KMT 2016 nr 3 Pobierz PDF

Barbara Kaszowska-Wandor,

Rozsypujące się słowa. Augustyn, Bernhard i pytania o postliteraturę

Źródło: Barbara Kaszowska-Wandor, Rozsypujące się słowa. Augustyn, Bernhard i pytania o postliteraturę, "Kultura - Media - Teologia", 2016( 26) nr 3, s. 75-95.

DOI: 10.21697/kmt.26.4

Przedmiotem artykułu jest znaczący nurt współczesnej literatury, który można opisać jako „antyliteraturę” lub „postliteraturę”. Jego cechą wyróżniającą jest radykalne zakwestionowanie sensu właściwego literaturze pisania. Dzieła tego typu programowo odwołują się do twórczości Thomasa Bernharda. W artykule zostaje postawione pytanie o ideę, jaka kryje się za negatywnymi gestami, które prowadzą m.in. do podważenia obecnego w dziele autorskiego głosu. Autor artykułu stawia tezę, że dla właściwego odczytania owych dzieł koniecznie jest umieszczenie ich w szerszym kontekście filozoficznej i teologicznej tradycji kwestionowania wartości literatury. Przywołane zostaje przy tym łacińskie pojęcie figmentum, które nieoczekiwanie okazuje się przydatne w interpretacji najnowszych tekstów literackich. Tezę ilustrują odwołania do powieści László Krasznahorkaia i Grega Baxtera.

O autorach

Dr Barbara Kaszowska-Wandor

ORCID: (nieznany)

pracownik Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego UŚ. Zajmuje się filozofią literatury. Autorka prac na temat posthumanizmu, relacji między humanistyką i przyrodoznawstwem, poetyki wspólnoty. W 2012 roku obroniła na Uniwersytecie Jagiellońskim rozprawę doktorską poświęconą pojęciu wczesnej nowożytności. Obecnie w ramach grantu NCN realizuje projekt „Res publica (post) litteraria? Pojęcia literatury, czytania, kultury literackiej – współczesne rewizje znaczeń".
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...