Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: Tygodnik "Niedziela" dwudziestolecie międzywojenne reklama uroda zdrowie

KMT 2021 nr 4 Pobierz PDF

Krzysztof Horowski,

Reklama zdrowia i urody w tygodniku „Niedziela” w okresie międzywojennym

Źródło: Krzysztof Horowski, Reklama zdrowia i urody w tygodniku „Niedziela” w okresie międzywojennym, "Kultura - Media - Teologia", 2021( 48) nr 4, s. 229-254.

DOI: 10.21697/kmt.48.10

Przedmiotem analizy podjętej w opracowaniu jest treść reklam zdrowia i urody publikowanych na łamach tygodnika diecezji częstochowskiej „Niedziela” w latach 1926–1939. Celem podjętych badań jest ustalenie polityki redakcyjnej w zakresie umieszczania reklam związanych z medycyną w czasopiśmie kościelnym na tle ogólnych tendencji międzywojnia. Reklamy firm, usług oraz ogłoszenia medyczne zamieszczane na łamach tygodnika katolickiego „Niedziela” odzwierciedlają ówczesne tendencje w reklamach prasowych. Ogłoszenia medyczne podlegały tym samych prawidłom marketingowym, co pozostałe kategorie reklam w tygodniku. Jednak katolicki tygodnik przede wszystkim respektował zasady moralne, takie jak: uczciwość, prawda i zdrowie czytelników, oraz uwzględniał kwestie narodowościowe, a nie kierował się wyłącznie pragmatyką ekonomiczną.

O autorach

Krzysztof Horowski

ORCID: 0000-0003-3145-1712

prezbiter archidiecezji katowickiej, licencjat teologiczny na Wy dziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, katecheta w II LO im. Jana Matejki w Siemianowicach Śląskich, nagrodzony Superbelfra przez Prezydenta Siemiano wic Śląskich, niezależny badacz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, prowadzi badania prasoznawcze dotyczące reklamy w prasie kościelnej okresu międzywojennego.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...