Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: Biblia Bóg Tomasz Merton dialog dialog etniczność ewangelizacja inny modernizm polityka relatywizm religia

KMT 2016 nr 1 Pobierz PDF

Mariusz Maciak,

Recepcja duchowości Indii i Dalekiego Wschodu w medytacji Thomasa Mertona

Źródło: Mariusz Maciak, Recepcja duchowości Indii i Dalekiego Wschodu w medytacji Thomasa Mertona, "Kultura - Media - Teologia", 2016( 24) nr 1, s. 100-111.

DOI: 10.21697/kmt.24.7

Artykuł podejmuje zagadnienia związane z teologią duchowości i teologią religii w kontekście spotkania chrześcijaństwa z wielkimi religiami azjatyckimi, głównie buddyzmem i taoizmem w ujęciu jednego z najwybitniejszych prekursorów monastycznego dialogu międzyreligijnego, Thomasa Mertona. Amerykański trapista podejmuje próbę analizy doświadczenia buddyjskiej „pustki” (śunjata), taoistycznej zasady niedziałania (wu wei) oraz kontemplacji przyrody taoisty Chuang Tzu w zestawieniu z apofatyczną teologią Ojców Kościoła oraz katolicką mistyką św. Franciszka z Asyżu, Mistrza Eckharta i św. Jana od Krzyża. Celem jego mistycznych (medytacyjno-kontemplacyjnych) i publicystycznych dążeń jest stworzenie nowej syntezy duchowości uwzględniającej mistykę chrześcijańską i azjatycką przy całkowitym zachowaniu swojej katolickiej tożsamości.

O autorach

mgr lic. Mariusz Maciak

ORCID: (nieznany)

absolwent slawistyki i teologii KUL-u, stypendysta w Państwowym Instytucie Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina w Moskwie, od 2012 r. doktorant w Instytucie Dialogu Kultury i Religii UKSW w Warszawie (religiologia), obszar badań i zainteresowań: islam w Azji Środkowej i na Bliskim Wschodzie, teologia religii, dialog międzyreligijny chrześcijaństwa z islamem, judaizmem i buddyzmem, sufizm, chasydyzm, pentekostalizm, zagadnienia misji, inkulturacji i nowej ewangelizacji. Kontakt: mplmac@wp.pl
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...