Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: komunikacja kultura ogród raj symbolika szczęście

KMT 2018 nr 3 Pobierz PDF

Norbert Mojżyn ,

Rajski ogród jako topos szczęścia w chrześcijańskiej komunikacji kulturowej

Źródło: Norbert Mojżyn , Rajski ogród jako topos szczęścia w chrześcijańskiej komunikacji kulturowej, "Kultura - Media - Teologia", 2018( 34) nr 3, s. 28-61.

DOI: 10.21697/kmt.34.7

Ogród jest ważnym elementem komunikacji kulturowej. W historii kultury pojawia się niemal równocześnie z cywilizacją agrarną. W komunikacji kulturowej najważniejszym jego składnikiem jest ewokacja szczęścia i rozkoszy (hortus voluptatis). Niemniej ważna jest symbolika tajemnicy wynikająca z zamkniętego (ogrodzonego) charakteru przestrzeni (hortus conclusus). W komunikacji chrześcijańskiej ogród czerpał swoje pierwotne znaczenie religijne z Księgi Rodzaju (Eden), jednak w apokaliptyce chrześcijańskiej (a wcześniej żydowskiej) został utożsamiony z rzeczywistością eschatologiczną (raj niebieski). Jako taki odgrywał ważną rolę w założeniach klasztornych oraz w teologii i ikonografii jako symbol Maryi ilustrujący jej cnoty. Artykuł skupia się na chrześcijańskich konotacjach ogrodu jako toposu szczęścia na różnych płaszczyznach: filozoficznej (rajski ogród a koncepcja szczęścia), duchowej (ogród w życiu monastycznym), symbolicznej (cnoty Maryi), artystycznej (ogród w twórczości literackiej Symeona Połockiego, pierwszego humanisty rosyjskiego).

O autorach

Ks. dr Norbert Mojżyn

ORCID: (nieznany)

Ks. dr Norbert Mojżyn, historyk sztuki i konsultant ds. ochrony dóbr kultury; adiunkt w Instytucie Wiedzy o Kulturze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; absolwent Instytutu Historii Sztuki UKSW (doktorat z teorii sztuki postbizantyńskiej), Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie (historia Kościoła), Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (zabytkoznawstwo); w latach 2004 – 2007 kustosz Muzeum Sługi Bożego Księdza Jerzego Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu; w latach 2009 – 2011 duszpasterz akademicki i  rektor kościoła uniwersyteckiego św. Józefa w Warszawie; kapłan archidiecezji warszawskiej; specjalizuje się w doktrynie ochrony dóbr kultury, teorii sztuki, kulturze wizualnej i sztuce nowych mediów.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...