Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Mgr Przemysław Wiatr

ORCID: (nieznany)

mgr Przemysław Wiatr – absolwent filozofii oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; doktorant Wydziału Politologii UMCS. Swoje zainteresowania skupia na filozoficznych ujęciach znaczenia mediów i komunikacji dla współczesnej kultury. Obecnie pracuje nad rozprawą doktorską dotyczącą postaci i myśli Viléma Flussera.
Wydział Politologii UMCS, Plac Litewski 3, 20-080 Lublin
Artykuły
 • Dialektyka komunikacji: dyskurs i dialog. Viléma Flussera komunikologiczna diagnoza polityki
  KMT 21 / 2015
 • Informacje
  Numery

  Zobacz wszystkie numery

  Linki
  Inne informacje

  Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...