Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: Flusser Teorie mediów dialog dyskurs komunikacja polityka

KMT 2015 nr 2 Pobierz PDF

Przemysław Wiatr,

Dialektyka komunikacji: dyskurs i dialog. Viléma Flussera komunikologiczna diagnoza polityki

Źródło: Przemysław Wiatr, Dialektyka komunikacji: dyskurs i dialog. Viléma Flussera komunikologiczna diagnoza polityki, "Kultura - Media - Teologia", 2015( 21) nr 2, s. 39-51.

DOI: 10.21697/kmt.21.3

Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie polskiemu czytelnikowi komunikologicznej myśli Viléma Flussera. Analizie poddano Flusserowskie rozumienie kategorii dyskursu oraz dialogu w kontekście jego filozofii komunikacji, a także wskazano ich źródła oraz zarysowano bardziej ogólne koncepcje, których stanowią ważny składnik. Ponadto, w ostatniej części artykułu postaram się pokazać, w jaki sposób autor Ku filozofii fotografii aplikuje swoje rozważania nad dyskursem i dialogiem do diagnozy współczesnej kondycji politycznej.

O autorach

Mgr Przemysław Wiatr

ORCID: (nieznany)

mgr Przemysław Wiatr – absolwent filozofii oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; doktorant Wydziału Politologii UMCS. Swoje zainteresowania skupia na filozoficznych ujęciach znaczenia mediów i komunikacji dla współczesnej kultury. Obecnie pracuje nad rozprawą doktorską dotyczącą postaci i myśli Viléma Flussera.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...