Słowa kluczowe: etniczność tożsamość tożsamość wspólnota

KMT 2014 nr 4 Pobierz PDF

Ewa Szczecińska-Musielak,

Przejawy etniczności we współczesnym świecie. Zarys problematyki

Źródło: Ewa Szczecińska-Musielak, Przejawy etniczności we współczesnym świecie. Zarys problematyki, "Kultura - Media - Teologia", 2014( 19) nr 4, s. 78-92.

Artykuł porusza problematykę etniczną. Autorka zwraca uwagę na różnorodność form, jakie przyjmują zjawiska etniczne. Grupy etniczne, identyfikacja i tożsamość etniczna, więzi etniczne, ruchy społeczne i polityczne odwołujące się do wspólnoty etnicznej, to najważniejsze, ale nie wszystkie przejawy „działania” etniczności we współczesnym świecie. Etniczność nie jest bowiem skamieliną ani skansenem, ale ważnym - bo „używanym” – elementem kultury i tożsamości grupowych. Etniczność – w każdym z wymienionych wymiarów – jest ukazana jako proces, zjawisko podlegające zmianom, którego komponenty składowe występują w różnym natężeniu w różnych konfiguracjach (sytuacyjność i kontekstowość etniczności). Właśnie te cechy czynią etniczność użytecznym i używanym zasobem – lingwistycznym (języki etniczne), symbolicznym, kulturowym, społecznym i politycznym.

Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...