Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: etniczność tożsamość tożsamość wspólnota

KMT 2014 nr 4 Pobierz PDF

Ewa Szczecińska-Musielak,

Przejawy etniczności we współczesnym świecie. Zarys problematyki

Źródło: Ewa Szczecińska-Musielak, Przejawy etniczności we współczesnym świecie. Zarys problematyki, "Kultura - Media - Teologia", 2014( 19) nr 4, s. 78-92.

DOI: 10.21697/kmt.19.5

Artykuł porusza problematykę etniczną. Autorka zwraca uwagę na różnorodność form, jakie przyjmują zjawiska etniczne. Grupy etniczne, identyfikacja i tożsamość etniczna, więzi etniczne, ruchy społeczne i polityczne odwołujące się do wspólnoty etnicznej, to najważniejsze, ale nie wszystkie przejawy „działania” etniczności we współczesnym świecie. Etniczność nie jest bowiem skamieliną ani skansenem, ale ważnym - bo „używanym” – elementem kultury i tożsamości grupowych. Etniczność – w każdym z wymienionych wymiarów – jest ukazana jako proces, zjawisko podlegające zmianom, którego komponenty składowe występują w różnym natężeniu w różnych konfiguracjach (sytuacyjność i kontekstowość etniczności). Właśnie te cechy czynią etniczność użytecznym i używanym zasobem – lingwistycznym (języki etniczne), symbolicznym, kulturowym, społecznym i politycznym.

O autorach

dr Ewa Szczecińska-Musielak

ORCID: (nieznany)

socjolog i antropolog. Przez kilka lat prowadziła badania nad alternatywnymi stylami życia, połączonymi z alternatywnymi projektami tożsamościowymi; opublikowała książkę oraz szereg artykułów poświęconych tym zagadnieniom. Drugi obszar jej zainteresowań to problematyka etniczności, konfliktów etnicznych i tożsamości etnicznej. Od kilku lat prowadzi badania nad konfliktem etnicznym w Irlandii Północnej.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...