Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: marka marketing prawo prawo własności intelektualnej reklama znak towarowy

KMT 2014 nr 3 Pobierz PDF

Aneta Makowiec,

Prawne aspekty reklamy w sieci – zagadnienia wybrane

Źródło: Aneta Makowiec, Prawne aspekty reklamy w sieci – zagadnienia wybrane, "Kultura - Media - Teologia", 2014( 18) nr 3, s. 9-28.

DOI: 10.21697/kmt.18.1

Przedmiotem analizy podjętej w opracowaniu jest przedstawienie najpopularniejszych form reklamy internetowej oraz związanych z nimi aspektów prawnych. Rosnące zainteresowanie reklamą kontekstową w Internecie pociąga za sobą pojawienie się szeregu kwestii prawnych. Celem podjętych tu badań jest omówienie tych kwestii w odniesieniu do reklamy kontekstowej, a dokładniej nakreślenie ram prawnych dozwolonego użycia cudzego znaku towarowego przez reklamodawców i wyszukiwarki internetowe, przy uwzględnieniu interesu podmiotów wykorzystujących znak towarowy, konsumentów i uprawnionych ze znaku towarowego. Ze względu na różnorodność poruszanej problematyki rozważania sprowadzają się do zagadnienia używania słów kluczowych w usłudze linków sponsorowanych.

O autorach

mgr Aneta Makowiec

ORCID: (nieznany)

absolwentka kierunku Prawo i kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Aplikantka radcowska. Członek senior TBSP UJ. Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2010/2011. Stypendystka Stypendium dla najlepszych doktorantów w latach 2012/2013, 2013/2014. Czynna uczestniczka zagranicznych i krajowych konferencji naukowych, autorka rozdziałów w pracach zbiorowych oraz kilkunastu artykułów naukowych poświęconych prawu cywilnemu, administracyjnemu, podatkowemu, międzynarodowemu i medycznemu w recenzowanych czasopismach naukowych. Zainteresowania badawcze: prawo cywilne, prawo administracyjne, prawo rolne, prawo międzynarodowe.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...