Słowa kluczowe: marka marketing prawo prawo własności intelektualnej reklama znak towarowy

KMT 2014 nr 3 Pobierz PDF

Aneta Makowiec,

Prawne aspekty reklamy w sieci – zagadnienia wybrane

Źródło: Aneta Makowiec, Prawne aspekty reklamy w sieci – zagadnienia wybrane, "Kultura - Media - Teologia", 2014( 18) nr 3, s. 9-28.

Przedmiotem analizy podjętej w opracowaniu jest przedstawienie najpopularniejszych form reklamy internetowej oraz związanych z nimi aspektów prawnych. Rosnące zainteresowanie reklamą kontekstową w Internecie pociąga za sobą pojawienie się szeregu kwestii prawnych. Celem podjętych tu badań jest omówienie tych kwestii w odniesieniu do reklamy kontekstowej, a dokładniej nakreślenie ram prawnych dozwolonego użycia cudzego znaku towarowego przez reklamodawców i wyszukiwarki internetowe, przy uwzględnieniu interesu podmiotów wykorzystujących znak towarowy, konsumentów i uprawnionych ze znaku towarowego. Ze względu na różnorodność poruszanej problematyki rozważania sprowadzają się do zagadnienia używania słów kluczowych w usłudze linków sponsorowanych.

Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...