Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

mgr Aneta Makowiec

ORCID: (nieznany)

absolwentka kierunku Prawo i kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Aplikantka radcowska. Członek senior TBSP UJ. Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2010/2011. Stypendystka Stypendium dla najlepszych doktorantów w latach 2012/2013, 2013/2014. Czynna uczestniczka zagranicznych i krajowych konferencji naukowych, autorka rozdziałów w pracach zbiorowych oraz kilkunastu artykułów naukowych poświęconych prawu cywilnemu, administracyjnemu, podatkowemu, międzynarodowemu i medycznemu w recenzowanych czasopismach naukowych. Zainteresowania badawcze: prawo cywilne, prawo administracyjne, prawo rolne, prawo międzynarodowe.
Wydział Prawa i Administracji UJ, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
Artykuły
 • Prawne aspekty reklamy w sieci – zagadnienia wybrane
  KMT 18 / 2014
 • Informacje
  Numery

  Zobacz wszystkie numery

  Linki
  Inne informacje

  Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...