Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: Paweł Kamza józefologia narracja apokryficzna święty Józef

KMT 2021 nr 3 Pobierz PDF

Anastasiya Podlyuk,

Poszukując Józefa. O wizerunku cieśli z Nazaretu w dramacie Cień Józefa. Apokryf współczesny Pawła Kamzy

Źródło: Anastasiya Podlyuk, Poszukując Józefa. O wizerunku cieśli z Nazaretu w dramacie Cień Józefa. Apokryf współczesny Pawła Kamzy, "Kultura - Media - Teologia", 2021( 46) nr 3, s. 7-26.

DOI: 10.21697/kmt.46.1

Zainteresowanie postacią świętego Józefa istniało już od pierwszych wieków chrześcijaństwa, zaś owocem najwcześniejszych refleksji nad osobą Oblubieńca Maryi stały się liczne apokryfy rozwijające opowieść biblijną. Za współczesną kontynuację tego rodzaju rozważań można by uznać dzieła kultury podejmujące tematykę józefologiczną. Jednym z takich utworów jest dramat autorstwa Pawła Kamzy pt. Cień Józefa. Apokryf współczesny, któremu jest poświęcony niniejszy artykuł. Autorka przedstawia kilka wybranych zagadnień józefologicznych, ukrytych w analizowanym dziele, konfrontuje je z nauką Kościoła katolickiego z uwzględnieniem ujęć zarówno tradycyjnych, jak i najnowszych, jak również ukazuje rolę współczesnych narracji apokryficznych w refleksji nad sprawami nurtującymi ludzi XXI wieku.

O autorach

Anastasiya Podlyuk

ORCID: 0000-0002-5562-3059

absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, doktorantka w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jej zain teresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień inności i obcości w opowieściach ukraińsko-polskiego pogranicza oraz literatury jako medium pamięci. Prowadzi również badania w zakresie józefologii.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...