Anastasiya Podlyuk

ORCID: 0000-0002-5562-3059

absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, doktorantka w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jej zain teresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień inności i obcości w opowieściach ukraińsko-polskiego pogranicza oraz literatury jako medium pamięci. Prowadzi również badania w zakresie józefologii.
Artykuły
  • Poszukując Józefa. O wizerunku cieśli z Nazaretu w dramacie Cień Józefa. Apokryf współczesny Pawła Kamzy
    KMT 46 / 2021
  • Informacje
    Numery

    Zobacz wszystkie numery

    Linki
    Inne informacje

    Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...