Słowa kluczowe: Polska Polska Biblioteka Cyfrowa digitalizacja prasa

KMT 2021 nr 3 Pobierz PDF

Evelina Kristanova,

Polskie periodyki ogólnoinformacyjne i partyjne (1918–1939) w krajowych bibliotekach cyfrowych

Źródło: Evelina Kristanova, Polskie periodyki ogólnoinformacyjne i partyjne (1918–1939) w krajowych bibliotekach cyfrowych, "Kultura - Media - Teologia", 2021( 46) nr 3, s. 212-236.

DOI: 10.21697/kmt.46.10

Celem opracowania była weryfikacja dostępności zdigitalizowanej prasy polityczno-informacyjnej wydawanej w II Rzeczypospolitej. Periodyki o tym profilu zdefiniowano jako platformę wypowiedzi różnych partii. Zaliczono do nich również tytuły prasowe, w których podejmowano problematykę polityczną „z różną skalą stopnia upolitycznienia”. W tej kategorii znalazły się zarówno dzienniki dobrze znane i liczące się, jak też nowo powstałe – sensacyjne. Pierwsza część artykułu w przeglądzie literatury przedmiotu stanowi przypomnienie ogólnych warunków społeczno-politycznych prasy lat 1918–1939. Po dokonaniu analizy stwierdzono, iż większość najważniejszych pism ogólnoinformacyjnych i partyjnych tego okresu została zamieszczona w krajowych bibliotekach cyfrowych i jest łatwo dostępna dla współczesnych historyków, medioznawców, politologów. Badania mają charakter wstępny i w założeniu są kontynuacją zamierzonego cyklu artykułów, dotyczącego cyfryzacji rodzimych pism o różnym profilu.

O autorach

Evelina Kristanova

ORCID: 0000-0003-4935-7417

doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauk o mediach (Uniwersytet Warszawski), profesor uczelniany Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Ukończyła też licencjat z teologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej (2017–) i redakcji półrocznika „Nasza Przeszłość” (2021–). Autorka pięciu książek i ponad 60 publikacji naukowych z zakresu historii mediów. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na dziejach polskich katolickich czasopism społeczno-kulturalnych XX wieku, prasie Polski Ludowej, współczesnej książce w Bułgarii oraz wydawnictwach o Janie Pawle II. Ostatnio podjęła badania nad periodykami w wersji zdigitalizowanej.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...