Evelina Kristanova

ORCID: 0000-0003-4935-7417

doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauk o mediach (Uniwersytet Warszawski), profesor uczelniany Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Ukończyła też licencjat z teologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej (2017–) i redakcji półrocznika „Nasza Przeszłość” (2021–). Autorka pięciu książek i ponad 60 publikacji naukowych z zakresu historii mediów. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na dziejach polskich katolickich czasopism społeczno-kulturalnych XX wieku, prasie Polski Ludowej, współczesnej książce w Bułgarii oraz wydawnictwach o Janie Pawle II. Ostatnio podjęła badania nad periodykami w wersji zdigitalizowanej.
Artykuły
 • Polskie periodyki ogólnoinformacyjne i partyjne (1918–1939) w krajowych bibliotekach cyfrowych
  KMT 46 / 2021
 • Informacje
  Numery

  Zobacz wszystkie numery

  Linki
  Inne informacje

  Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...