Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: Erich Fromm Richard Yates Rodzina Sam Mendes narracyjność ponowoczesność teatr uczestnictwo w kulturze

KMT 2017 nr 1 Pobierz PDF

Natalia Kotarba,

„Oni zawsze byli dziwni”. Analiza komplementarna powieści Richarda Yatesa "Revolutionary Road" i jej ekranizacji w reż. Sama Mendesa w świetle "Patologii codzienności" Ericha Fromma

Źródło: Natalia Kotarba, „Oni zawsze byli dziwni”. Analiza komplementarna powieści Richarda Yatesa "Revolutionary Road" i jej ekranizacji w reż. Sama Mendesa w świetle "Patologii codzienności" Ericha Fromma, "Kultura - Media - Teologia", 2017( 28) nr 1, s. 33-49.

DOI: 10.21697/kmt.28.3

Przedmiotem tego artykułu jest analiza komplementarna powieści Richarda Yatesa Revolutionary Road oraz jej ekranizacji w reżyserii Sama Mendesa. Analiza komplementarna artykułuje i uwypukla odrębność systemów znakowych, jakimi posługują się literatura i film, jenocześnie zwracaja uwagę na zasadniczo osiągalną i możliwą intersemiotyczną przekładalność na poziomieznaczeniowo- kulturowym i ten obszar poddaje refleksji badawczej. W fabułach obu dzieł, zarówno literackiego, jak i filmowego, wyróżniono kilka kręgów tematycznych, które zostaną zanalizowane w niniejszym tekście: rozwój relacji małżeńskiej, Wheelerowie a reszta społeczeństwa, „sceny stołowe”, dom – pułapka, motyw drogi. Cała analiza (rozbita na wyżej wymienione akapity, poświęcone poszczególnym kręgom tematycznym) zogniskowana zaś będzie wokół zagadnienia małżeńsko–rodzinnego i społeczno-obyczajowego uwikłania jednostek oraz relatywności pojęć norma/ odstępstwo. Podstawę metodologiczną artykułu stanowią tezy zawarte w pracy Ericha Fromma Patologia normalności. Zarówno powieść jak i jej ekranizacja relacjonują wydarzenia mające miejsce w Ameryce lat 50., jednak problemy w niej poruszane okazują się być uniwersalnymi, a zatem współcześnie (dzisiaj) również aktualnymi i godnymi refleksji.

O autorach

mgr Natalia Kotarba

ORCID: (nieznany)

Doktorantka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, sp. Literaturoznawstwo. Absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów I stopnia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (licencjat: Wiedza o kulturze śródziemnomorskiej, Katedra Filologii Klasycznej UMK, licencjat: Kulturoznawstwo: Katedra Sztuk Audiowizualnych UMK), absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UJ kierunek wiodący: polonistyka – komparatystyka, doktorantka Wydziału Polonistyki UJ, stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe – grudzień 2013 r. Kontakt: nn.ichtios@gmail.com
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...