Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: Dziennikarstwo Media wizualne Wizerunek globalizacja informacja internet komercjalizacja kultura wizualna medioznawstwo moralność prasa symbolika telewizja telewizja cyfrowa

KMT 2011 nr 4 Pobierz PDF

Norbert Mojżyn ,

Obrazy medialne i media obrazowe wobec śmierci M. Kaddafiego (z punktu widzenia antropologii obrazu)

Źródło: Norbert Mojżyn , Obrazy medialne i media obrazowe wobec śmierci M. Kaddafiego (z punktu widzenia antropologii obrazu), "Kultura - Media - Teologia", 2011( 7) nr 4, s. 64-72.

DOI: 10.21697/kmt.7.5

Dominująca rola obrazu we współczesnej kulturze wizualnej i kulturze informacyjnej. Niesłabnące oddziaływanie reprodukowanego i multiplikowanego obrazu w mediach wizualnych. Medialne przekazy śmierci M. Kaddafiego. Agresja obrazów i agresja wobec obrazów (ikonoklazm) – niszczenie wizerunków dyktatora. Antropologiczne podstawy oddziaływania wizerunków i mediów wizualnych. Archetyp wizerunku i kult obrazów. Podwójna rola mediów wizualnych: jako środków masowego przekazu i rodzaju (tworzywa) artefaktów plastycznych. Rola filmów i obrazów satyrycznych w sieci. Rosnąca rola cyberprzestrzeni - obrazy w cyberprzestrzeni.

O autorach

Ks. dr Norbert Mojżyn

ORCID: (nieznany)

Ks. dr Norbert Mojżyn, historyk sztuki i konsultant ds. ochrony dóbr kultury; adiunkt w Instytucie Wiedzy o Kulturze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; absolwent Instytutu Historii Sztuki UKSW (doktorat z teorii sztuki postbizantyńskiej), Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie (historia Kościoła), Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (zabytkoznawstwo); w latach 2004 – 2007 kustosz Muzeum Sługi Bożego Księdza Jerzego Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu; w latach 2009 – 2011 duszpasterz akademicki i  rektor kościoła uniwersyteckiego św. Józefa w Warszawie; kapłan archidiecezji warszawskiej; specjalizuje się w doktrynie ochrony dóbr kultury, teorii sztuki, kulturze wizualnej i sztuce nowych mediów.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...