Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: dialog duchowieństwo odbiorca przekaz perswazyjny

KMT 2020 nr 3 Pobierz PDF

Dorota Dąbrowska,

Obrazy polskiego kleru we współczesnym filmie fabularnym – W imię... Szumowskiej i Kler Smarzowskiego

Źródło: Dorota Dąbrowska, Obrazy polskiego kleru we współczesnym filmie fabularnym – W imię... Szumowskiej i Kler Smarzowskiego, "Kultura - Media - Teologia", 2020( 42) nr 3, s. 37-51.

DOI: 10.21697/kmt.42.3

Artykuł podejmuje próbę refleksji nad sposobami ukazywania w filmach fabularnych problemu grzechu w polskim Kościele. Analiza obejmuje dwa filmy – W imię Małgorzaty Szumowskiej oraz Kler Wojciecha Smarzowskiego, które potraktowane zostają jako przykłady dwóch przeciwstawnych strategii narracyjnych. Pierwsza z nich określona zostaje jako perswazyjna, druga jako jej przeciwieństwo – narzędzie dialogu. Rozważania nad zróżnicowaniem przekazów dotyczących problemów społecznych osadzone zostają w kontekście zagadnienia społecznego zaangażowania, które objawia – w obrębie przeprowadzonej analizy porównawczej – swój ambiwalentny charakter.

O autorach

Dorota Dąbrowska

ORCID: 0000-0003-4410-1930

doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, asy stent na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW w Warszawie, sekretarz redakcji cza sopisma „Załącznik Kulturoznawczy”. Zainteresowania naukowe: perswazyjność kultury artystycznej, współczesne koncepcje tożsamości polskiej, przekład intersemiotyczny.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...