Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: dżihad popkultura social media terroryzm

KMT 2019 nr 4 Pobierz PDF

Zofia Sawicka,

Czy dżihad może być cool? Nowe media w służbie zbrojnego dżihadu

Źródło: Zofia Sawicka, Czy dżihad może być cool? Nowe media w służbie zbrojnego dżihadu, "Kultura - Media - Teologia", 2019( 39) nr 4, s. 32-49.

DOI: 10.21697/kmt.39.2

Celem artykułu jest prezentacja zjawisk cool/pop/street jihadu jako efektu oddziaływania nowych mediów. W przeprowadzonej analizie autorka ukazuje związek pomiędzy rosnącą popularnością mediów społecznościowych a możliwością radykalizacji młodych muzułmanów na całym świecie. Opisując czynniki rozwoju e-dżihadu jednocześnie odnosi je do cech „pokolenia millenialsów”, wskazując na przyczyny atrakcyjności i skuteczności przedstawiania dżihadu jako modnego stylu życia bądź subkultury. Jednocześnie na podstawie przeprowadzonych badań dokonuje systematyzacji opisywanych zjawisk różnicując je według celów i cech audytorium, do których są skierowane. Ukazuje mechanizm przekształcający banalne życie młodych ludzi w celebrycką przygodę, którą za pomocą nowych mediów mogą zaprezentować szerokiej widowni. Według autorki mechanizm ten jest największą siłą i jednocześnie najbardziej niebezpiecznym elementem opisywanych zjawisk, który doprowadza do radykalizacji części środowisk młodych muzułmanów na całym świecie.

O autorach

Zofia Sawicka

ORCID: 0000-0001-7679-5303

doktor nauk społecznych z zakresu nauki o mediach, adiunkt w Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, pracownik Instytut Badań nad Cywilizacjami. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół szeroko pojętej problematyki krajów arabskich oraz islamu, ze szczególnym uwzględnieniem roli nowych mediów w przemianach politycznych na Bliskim Wschodzie. Autorka publikacji dotyczących roli mediów w świecie arabskim, sytuacji politycznej na Bliskim Wschodzie, islamu oraz Arabskiej Wiosny, w tym m.in. książki Wpływ nowych mediów na przemiany polityczne wybranych państw Bliskiego Wschodu na przykładzie Arabskiej Wiosny.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...