Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: Bliski Wschód Bóg Egipt dialog globalizacja intencja komunikacyjna islam komunikacja muzułmanie psychologia religia

KMT 2017 nr 2 Pobierz PDF

Aldona Piwko,

Komunikacja niewerbalna na arabskim Bliskim Wschodzie

Źródło: Aldona Piwko, Komunikacja niewerbalna na arabskim Bliskim Wschodzie, "Kultura - Media - Teologia", 2017( 29) nr 2, s. 145-157.

DOI: 10.21697/kmt.29.10

Artykuł ma na celu analizę komunikacji niewerbalnej, którą posługują się głównie muzułmańscy Arabowie Bliskiego Wschodu. Religia posiada szczególne znaczenie w relacjach międzykulturowych, ponieważ wyraźnie ukazuje istotne różnice w spotkaniach z partnerami reprezentującymi odmienne zwyczaje. W artykule celowo stosowane jest określenie społeczności arabskie w liczbie mnogiej, bowiem Arabowie są grupą różnorodną, którą charakteryzują pewne wspólne elementy kulturowe oraz religijne. Komunikacja międzykulturowa niesie ze sobą trudności, wynikające z wielu różnic, którymi są: uprzedzenia, stereotypy, błędne interpretacje przekazów niewerbalnych, problemy językowe oraz uwypuklanie podobieństw zamiast różnic społecznych. Podstawową przeszkodą uniemożliwiającą prowadzenie poprawnej komunikacji są uprzedzenia, a więc negatywny osąd wobec osoby lub grupy, bez uprzedniego osobistego doświadczenia. Ponadto, problemem we właściwej komunikacji międzykulturowej jest nieodpowiednie postrzeganie odmiennej rzeczywistości kulturowej. Człowiek posiada naturalną skłonność, oceniania otoczenia według norm oraz kryteriów właściwych kulturze rodzimej, uznając tym samym owe normy za obowiązujące wszystkich ludzi na świecie. Taki ogląd nazywany jest etnocentryzmem kulturowym.

O autorach

dr hab. Aldona Piwko

ORCID: (nieznany)

absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, doktor habilitowana nauk teologicznych, religioznawca i islamoznawca. Adiunkt Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie, współpracuje z Centrum Formacji Misyjnej, Collegium Bobolanum oraz Ośrodkiem Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu. Autorka książek „Między konserwatyzmem a liberalizmem. Muzułmańskie praktyki religijne w Polsce”, „Recepcja islamu w Polsce – synteza” „Rodzina w islamie sunnickim” oraz „Muzułmanie z Bliskiego Wschodu. Różnorodność społeczno-kulturowa”, a także ponad 70 artykułów naukowych i popularnonaukowych dotyczących islamu oraz haseł encyklopedycznych. Specjalistka w zakresie islamu, kultury i sztuki muzułmańskiej, szczególnie regionu Bliskiego Wschodu i Maghrebu. Członkini Międzyinstytutowego Zespołu Badań nad Migracjami Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW. Współautorka programu kształcenia dla kierunku religioznawstwo na UKSW. Gościnne wykłady prowadziła w Polskiej Akademii Nauk. Ekspert Third Workshop of a Pilot Project No 5. w ramach Prague Process Targeted Initiative organizowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Sulkhan - Saba Orbeliani Teaching University w Gruzji. Konsultantka naukowa National Geographic Channel. Kontakt: Instytut Dialogu Kultury i Religii, Wydział Teologiczny UKSW, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...