dr hab. Aldona Piwko

ORCID: (nieznany)

absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, doktor habilitowana nauk teologicznych, religioznawca i islamoznawca. Adiunkt Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie, współpracuje z Centrum Formacji Misyjnej, Collegium Bobolanum oraz Ośrodkiem Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu. Autorka książek „Między konserwatyzmem a liberalizmem. Muzułmańskie praktyki religijne w Polsce”, „Recepcja islamu w Polsce – synteza” „Rodzina w islamie sunnickim” oraz „Muzułmanie z Bliskiego Wschodu. Różnorodność społeczno-kulturowa”, a także ponad 70 artykułów naukowych i popularnonaukowych dotyczących islamu oraz haseł encyklopedycznych. Specjalistka w zakresie islamu, kultury i sztuki muzułmańskiej, szczególnie regionu Bliskiego Wschodu i Maghrebu. Członkini Międzyinstytutowego Zespołu Badań nad Migracjami Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW. Współautorka programu kształcenia dla kierunku religioznawstwo na UKSW. Gościnne wykłady prowadziła w Polskiej Akademii Nauk. Ekspert Third Workshop of a Pilot Project No 5. w ramach Prague Process Targeted Initiative organizowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Sulkhan - Saba Orbeliani Teaching University w Gruzji. Konsultantka naukowa National Geographic Channel. Kontakt: Instytut Dialogu Kultury i Religii, Wydział Teologiczny UKSW, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa.
Artykuły
 • Komunikacja niewerbalna na arabskim Bliskim Wschodzie
  KMT 29 / 2017
 • Informacje
  Numery

  Zobacz wszystkie numery

  Linki
  Inne informacje

  Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...