Słowa kluczowe: kultura narcyzm psychologia uczestnictwo w kulturze

KMT 2014 nr 3 Pobierz PDF

Magdalena Szpunar,

Od narcyzmu jednostki do kultury narcyzmu

Źródło: Magdalena Szpunar, Od narcyzmu jednostki do kultury narcyzmu, "Kultura - Media - Teologia", 2014( 18) nr 3, s. 106-116.

DOI: 10.21697/kmt.18.6

Celem artykułu jest eksplikacja kultury narcyzmu. Punktem wyjściowym rozważań jest etiologia zaburzenia narcystycznego, zaś sama kultura narcyzmu zostaje potraktowana jako przejaw destrukcji kultury. W artykule postawiono tezę, iż coraz więcej osób przejawia dzisiaj cechy osobowości neurotycznej, co prowadzi między innymi do nadmiernego uzależnienia od akceptacji innych, co warunkuje kompulsywne zogniskowanie się na prestiżu, władzy i posiadaniu.

O autorach

Dr hab. Magdalena Szpunar

ORCID: (nieznany)

dr habilitowany nauk społecznych w zakresie socjologii. Pracuje w AGH Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Opublikowała ponad 100 artykułów naukowych, w tym cztery monografie: „Internet w procesie realizacji badań” (2010), „W stronę nowych mediów” (2010), „Społeczne konteksty nowych mediów” (2011) oraz „Nowe-stare medium. Internet między tworzeniem nowych modeli komunikacyjnych a reprodukowaniem schematów komunikowania masowego” (2012). Zainteresowania naukowe: nowe media, medioznawstwo, socjologia internetu. Więcej o autorce: www.magdalenaszpunar.com. magdalena_sz@wp.pl
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...