Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Michał Rakowski

ORCID: (nieznany)

specjalista-praktyk public relations, od 2014 roku pracuje w jednej z warszawskich agencji PR. Wykładowca gościnny Akademii Górniczo-Hutniczej w Kra- kowie, której jest absolwentem. Student Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej w Podkowie Leśnej. Pracę magisterską pt. „Public Relations w służbie Kościoła. Proble- matyka i poziom świadomości wykorzystania narzędzi PR przez Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce” obronił na Uniwersytecie Warszawskim.
Artykuły
 • Public relations w służbie Kościoła. Problematyka wykorzystania narzędzi PR przez mniejszości wyznaniowe w Polsce na podstawie działalności Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego
  KMT 38 / 2019
 • Informacje
  Numery

  Zobacz wszystkie numery

  Linki
  Inne informacje

  Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...