Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: Absolut Biblia Bóg Metody z Olimpu duchowość filozofia historia kościół odpowiedzialność relatywizm religia wolna wola

KMT 2016 nr 4 Pobierz PDF

Mirosław Mejzner,

Metody z Olimpu i jego koncepcja wolnej woli

Źródło: Mirosław Mejzner, Metody z Olimpu i jego koncepcja wolnej woli, "Kultura - Media - Teologia", 2016( 27) nr 4, s. 58-74.

DOI: 10.21697/kmt.27.5

Dialog „O wolnej woli” (De autexusio) Metodego z Olimpu (+311) jest pierwszym w literaturze chrześcijańskiej dziełem o takim tytule. Autor, próbując odpowiedzieć na pytanie o przyczyny zła, uznał je za akt działającego podmiotu. Celem niniejszego studium jest analiza metodiańskiej koncepcji wolnej woli, wskazanie jej źródeł i naszkicowanie kontekstu historyczno-teologicznego. Przedstawiona jest też sama postać biskupa Olimpu, słabo znana w polskiej literaturze teologicznej, oraz uwypuklone pewne jego intuicje teologiczne i filozoficzne, aktualne po dzień dzisiejszy.

O autorach

Ks. dr Mirosław Mejzner

ORCID: (nieznany)

Ks. dr Mirosław Mejzner, pallotyn, doktor teologii i nauk patrystycznych na podstawie dysertacji Anastasis tes sarkos. Studio sull’escatologia di Olimpo (Institutum Patristicum Augustinianum, Roma 2007), redaktor naczelny miesięcznika „Miejsca Święte” (2007-2011), wykładowca patrologii na w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Pallotynów w Ołtarzewie (od 2008) i adiunkt w Katedrze Teologii Patrystycznej Wydziału Teologicznego UKSW (od 2011). Autor licznych artykułów naukowych (ich wykaz w książce „Wędrówki ku sacrum”, Ząbki 2017, s. 373-376). Zainteresowania teologiczne: patrologia przednicejska, eschatologia, turystyka krajów biblijnych. Kontakt: m.mejzner@uksw.edu.pl
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...