Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Ks. dr Mirosław Mejzner

ORCID: (nieznany)

Ks. dr Mirosław Mejzner, pallotyn, doktor teologii i nauk patrystycznych na podstawie dysertacji Anastasis tes sarkos. Studio sull’escatologia di Olimpo (Institutum Patristicum Augustinianum, Roma 2007), redaktor naczelny miesięcznika „Miejsca Święte” (2007-2011), wykładowca patrologii na w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Pallotynów w Ołtarzewie (od 2008) i adiunkt w Katedrze Teologii Patrystycznej Wydziału Teologicznego UKSW (od 2011). Autor licznych artykułów naukowych (ich wykaz w książce „Wędrówki ku sacrum”, Ząbki 2017, s. 373-376). Zainteresowania teologiczne: patrologia przednicejska, eschatologia, turystyka krajów biblijnych. Kontakt: m.mejzner@uksw.edu.pl
Artykuły
 • Metody z Olimpu i jego koncepcja wolnej woli
  KMT 27 / 2016
 • Informacje
  Numery

  Zobacz wszystkie numery

  Linki
  Inne informacje

  Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...