Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: code interpretacja komunikat kultura wizualna metodologia obraz reinterpretation semiology sign wizualność

KMT 2019 nr 1 Pobierz PDF

Edyta Pagel,

Metody badań komunikatów wizualnych

Źródło: Edyta Pagel, Metody badań komunikatów wizualnych, "Kultura - Media - Teologia", 2019( 36) nr 1, s. 77-90.

DOI: 10.21697/kmt.36.4

Jedną z najistotniejszych cech kultury popularnej jest jej wizualny charakter, dominacja obrazów nad przekazami słownymi, wzrokocentryzm. Współczesna cywilizacja stała się cywilizacją ikoniczną, w której nadrzędne jest to, co widzialne, wzrok jest faworyzowany jako podstawowy zmysł. Specyfiką ikonosfery kultury popularnej jest jej rozrywkowy charakter, zabawa, intrygowanie, uwodzenie i mamienie odbiorcy. Ikonosfera, dzięki multiplikacji, ale też kolorowi jest dynamiczna, ściąga na siebie społeczną uwagę, wpływa na ludzkie działania, zachowania, postawy i role społeczne. Ma ona spełniać głównie funkcję estetyzującą, która często odrealnia rzeczywistość i manipuluje odbiorcami. Ikonosfera operuje obrazami i symbolami, które są wieloznaczne, nie zawsze mają swoje odpowiedniki słowne, lub są trudne do przetłumaczenia na słowa. We współczesnej humanistyce nastąpił zwrot ikoniczny (G. Bohm, J.C. Alexander), nazwany również zwrotem piktorialnym (W.J.T. Mitchell), co znaczy, że obrazy tworzą punkt szczególnego zorientowania intelektualnych dociekań. Stają się one centralnym tematem dyskusji w naukach humanistycznych, tak jak dawniej język, co doprowadziło do utworzenia studiów nad kulturą wizualną (Visual Culture Studies) i dyskusji na temat złożonych metod badania komunikatów wizualnych. Temu właśnie zagadnieniu został poświęcony niniejszy artykuł.

O autorach

Edyta Pagel

ORCID: (nieznany)

Doktor nauk humanistycznych, kulturoznawca, animator kultury, antropolog widowisk i audiowizualności, pedagog. Absolwentka Wydziału Polonistyki UW i Instytutu Kultury Polskiej UW w Zakładzie Teatru i Widowisk. Interesuje się antropologią widowisk społecznych, antropologią codzienności, problematyką kultury popularnej, audiowizualnością oraz mediami jako elementami kultury popularnej.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...