Słowa kluczowe: Szkoła Toronto Teorie mediów

KMT 2012 nr 4 Pobierz PDF

Katarzyna Sitkowska,

Kulturowy wymiar ewolucji mediów w ujęciu przedstawicieli „Szkoły Toronto”

Źródło: Katarzyna Sitkowska, Kulturowy wymiar ewolucji mediów w ujęciu przedstawicieli „Szkoły Toronto”, "Kultura - Media - Teologia", 2012( 11) nr 4, s. 42-54.

W artykule opisano kulturowe aspekty procesu ewolucji mediów. Na podstawie teorii stworzonych przez przedstawicieli „Szkoły Toronto” (McLuhan, Ong, de Kerckhove) przeanalizowano pięć typów kultur: kulturę oralną, piśmienną, typograficzną, audiowizualną i cyfrową.

Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...