Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: Szkoła Toronto Teorie mediów

KMT 2012 nr 4 Pobierz PDF

Katarzyna Sitkowska,

Kulturowy wymiar ewolucji mediów w ujęciu przedstawicieli „Szkoły Toronto”

Źródło: Katarzyna Sitkowska, Kulturowy wymiar ewolucji mediów w ujęciu przedstawicieli „Szkoły Toronto”, "Kultura - Media - Teologia", 2012( 11) nr 4, s. 42-54.

DOI: 10.21697/kmt.11.4

W artykule opisano kulturowe aspekty procesu ewolucji mediów. Na podstawie teorii stworzonych przez przedstawicieli „Szkoły Toronto” (McLuhan, Ong, de Kerckhove) przeanalizowano pięć typów kultur: kulturę oralną, piśmienną, typograficzną, audiowizualną i cyfrową.

O autorach

Katarzyna Sitkowska

ORCID: (nieznany)

(ur. 1986 r.) - magister teologii, absolwentka Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW w Warszawie. <p> W 2010 r. obroniła pracę magisterską pt. „Sobór przez internet? Racje i możliwości wykorzystania Globalnej Infrastruktury Informacyjnej dla potrzeb soboru powszechnego”, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Henryka Seweryniaka. Aktualnie przygotowuje rozprawę doktorską o tematyce z pogranicza teologii, nauk o mediach i socjologii kultury cyfrowej.</p>
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...