Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: kultura media nowe media obyczaje żywność

KMT 2022 nr 2 Pobierz PDF

Dominika Marzec,

Powrót do tradycji? O kulturze kulinarnej z perspektywy Nowych Mediów

Źródło: Dominika Marzec, Powrót do tradycji? O kulturze kulinarnej z perspektywy Nowych Mediów, "Kultura - Media - Teologia", 2022( 50) nr 2, s. 82-105.

DOI: 10.21697/kmt.50.5

Ludzkość od początku swoich dziejów przyswajała zachowania związane z pozyskiwaniem i obróbką żywności. Wszelkie czynności podejmowane w obrębie jedzenia, dawały początek trwałym nawykom, przekształcającym się w obyczaje. W taki sposób ukształtowała się kultura kulinarna, obejmująca normy w zakresie pożywienia i picia. Obecnie balansujemy między zwyczajami naszych przodków, a trendami nawołującymi do żywieniowych innowacji. Dzisiejsze społeczeństwo poniekąd zrywa z dawnymi tradycjami kulinarnymi. Jednak zmieniające się warunki życia reaktywują chęć powrotu do tego, co pierwotne. Szczególną rolę w tym kierunku odgrywają Nowe Media, będące nośnikiem popularyzacji szeroko pojętych kulinariów. W związku z widocznym zainteresowaniem kuchnią tradycyjną, głównym celem artykułu było wyjaśnienie, do jakich norm żywieniowych prowadzą dzisiejsze trendy oraz podkreślenie związku pomiędzy jedzeniem a kulturą popularną. Do realizacji powyższych założeń posłużono się analizą i interpretacją literatury źródłowej, a także materiałów publikowanych w internecie. Zastosowane metody, pozwoliły wskazać kierunek współczesnych zwyczajów kulinarnych. Ponadto, uzasadniły znaczenie mediów w praktykowaniu dawnych tradycji żywieniowych.

O autorach

Dominika Marzec

ORCID: 0000-0003-3205-4858

absolwentka Akademii Ignatianum w Krakowie, magister dziennikarstwa i komunikacji społecznej, ze specjalnością dziennikarstwo w mediach cyfrowych. Autorka przyjętych do druku publikacji, związanych z konsumpcjonizmem i trendami konsumenckimi. Uczestniczka konferencji pt. „Dekompozycje i rekompozycje kultury komunikowania” oraz autorka referatu pt. „Znaczenie influencer marketingu w kształtowaniu decyzji współczesnych konsumentów”. Autorka artykułów publicystycznych w serwisie www.kulturalnemedia.com. Praktykantka w Radiu Pryzmat i wydawczyni audycji pt. „Czas Biznesu”, obejmującej tematy związane z przedsiębiorczością i ekonomią.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...