Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Ks. prof. dr hab. Tadeusz Zasępa

ORCID: (nieznany)

Ks. Tadeusz Zasępa - prof. dr hab. teologii pastoralnej w zakresie mediów masowych; od 1992 r. kierownik Katedry Współczesnych Form Przekazu Wiary Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; w latach 1994-2002 prezes Zarządu Lubelskiej Szkoły Biznesu, spółki zo.o. Fundacji Rozwoju KUL; od 1998 r. kierownik Podyplomowych Studiów Dziennikarskich i Katedry Mediów Masowych w Uniwersytecie Trnavskim (Słowacja); 1992-1994 – założyciel i pierwszy dyrektor Katolickiego Radia Lublin; 1993-1994 – założyciel i pierwszy rektor Lubelskiej Szkoły Biznesu Szkoły Wyższej. Za zasługi w rozwoju współpracy między KUL a uczelniami amerykańskimi odznaczony medalem „Daemen College” z USA; 1997-1998 otrzymał za osiągnięcia w dziedzinie edukacji i kultury, przyznawany przez Międzynarodowe Centrum Biograficzne w Cambridge, tytuł Międzynarodowego Człowieka Roku; od 2008 do 2014 roku Rektor Katolickiego Uniwersytetu w Ružomberku na Słowacji; 3 marca 2012 roku przyjęty w poczet członków Europejskiej akademii nauk w Salzburgu; autor 11 książek, m in. Media – człowiek – społeczeństwo i licznych artykułów naukowych, redaktor dwóch monografii dotyczących Internetu.
Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta, Hrabovská cesta 1B, 034 01, Ružomberok, Slovakia
Artykuły
 • Człowiek, o którym pamięta Bóg
  KMT 7 / 2011
 • Informacje
  Numery

  Zobacz wszystkie numery

  Linki
  Inne informacje

  Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...