Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: Bóg moralność teologia mediów tożsamość

KMT 2011 nr 4 Pobierz PDF

Tadeusz Zasępa,

Człowiek, o którym pamięta Bóg

Źródło: Tadeusz Zasępa, Człowiek, o którym pamięta Bóg, "Kultura - Media - Teologia", 2011( 7) nr 4, s. 8-15.

DOI: 10.21697/kmt.7.1

Artykuł nie pretenduje do tego, by w pełni opisać problem oryginalności człowieka i jego kopii, w sensie duchowym, stworzonych przez ucieczkę od drogi, która jest drogą Boga do każdego człowieka. Z powodu tego stanu rzeczy cierpią ekonomia, polityka, kultura i wszystkie inne gałęzie życia ludzkiego. . Bez moralności, opartej na prawie Bożym, nie da się zachować oryginalnego obrazu i podobieństwa człowieka do Boga. Musimy poszukać stabilności i oparcia, które pozwolą nam znaleźć wewnętrzną siłę, aby zachować jedność z naszym Stwórcą i rzeczywistością, która jest wokół nas.

O autorach

Ks. prof. dr hab. Tadeusz Zasępa

ORCID: (nieznany)

Ks. Tadeusz Zasępa - prof. dr hab. teologii pastoralnej w zakresie mediów masowych; od 1992 r. kierownik Katedry Współczesnych Form Przekazu Wiary Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; w latach 1994-2002 prezes Zarządu Lubelskiej Szkoły Biznesu, spółki zo.o. Fundacji Rozwoju KUL; od 1998 r. kierownik Podyplomowych Studiów Dziennikarskich i Katedry Mediów Masowych w Uniwersytecie Trnavskim (Słowacja); 1992-1994 – założyciel i pierwszy dyrektor Katolickiego Radia Lublin; 1993-1994 – założyciel i pierwszy rektor Lubelskiej Szkoły Biznesu Szkoły Wyższej. Za zasługi w rozwoju współpracy między KUL a uczelniami amerykańskimi odznaczony medalem „Daemen College” z USA; 1997-1998 otrzymał za osiągnięcia w dziedzinie edukacji i kultury, przyznawany przez Międzynarodowe Centrum Biograficzne w Cambridge, tytuł Międzynarodowego Człowieka Roku; od 2008 do 2014 roku Rektor Katolickiego Uniwersytetu w Ružomberku na Słowacji; 3 marca 2012 roku przyjęty w poczet członków Europejskiej akademii nauk w Salzburgu; autor 11 książek, m in. Media – człowiek – społeczeństwo i licznych artykułów naukowych, redaktor dwóch monografii dotyczących Internetu.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...