Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: Wizerunek ewangelizacja komunikacja kościół media social media

KMT 2018 nr 4 Pobierz PDF

Monika Przybysz,

Kościół w social media. Komunikacja instytucji eklezjalnych w mediach społecznościowych w perspektywie medioznawczej i teologicznej

Źródło: Monika Przybysz, Kościół w social media. Komunikacja instytucji eklezjalnych w mediach społecznościowych w perspektywie medioznawczej i teologicznej, "Kultura - Media - Teologia", 2018( 35) nr 4, s. 140-166.

DOI: 10.21697/kmt.35.9

W kontekście dwóch teorii komunikacji społecznej „agenda setting” oraz „spirali milczenia” autorka prezentuje problematykę obecności instytucji kościelnych w mediach społecznościowych. W artykule podjęta została re leksja nad zagadnieniem wizerunku Kościoła w mediach, aby ukazać konieczność prowadzenia działań w trosce o zachowanie pozytywnego wizerunku tej teandrycznej rzeczywistości, a następnie ukazać metodę teologicznej obrony tego wizerunku (apologię), ponadto wskazania pochodzące z dokumentów Urzędu Nauczycielskiego Kościoła odnośnie do relacji na styku Kościół-social media. W dalszej części artykułu zostały zaprezentowane od strony medioznawczej funkcje social media w Kościele, specy ika komunikatu w Sieci, a także wnioski zwieńczające całość rozważań teologiczno-medioznawczych. Artykuł ma charakter przekrojowy, teoretycznej re leksji nad zagadnieniem.

O autorach

Monika Przybysz

ORCID: 0000-0002-9794-4010

dr hab. Monika Przybysz, prof. UKSW – wykładowca w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW w Warszawie. Specjalista ds. public relations, crisis management, reklamy i marketingu medialnego, medioznawca. Za rozprawę o zarządzaniu kryzysowym w Kościele w Polsce otrzymała nagrodę Prezesa Rady Ministrów RP. Ukończyła ze Złotą Odznaką studia podyplomowe w Uniwersytecie Warszawskim z public relations. Kierownik sekcji public relations w Polskim Towarzystwie Komunikacji Społecznej. Zastępca redaktora naczelnego kwartalnika naukowego „Kultura – Media – Teologia”. Współorganizator corocznych warsztatów dla rzeczników prasowych zakonnych i diecezjalnych od 2008 roku. Przygotowała rozprawę habilitacyjną „Rzecznictwo prasowe w instytucjach kościelnych w Polsce w kontekście mediów społecznościowych” (2013). Laureatka nagrody branży public relations „PRoton 2013”. W latach 2016–2019 roku członek Grupy Roboczej ds. etyki i standardów odpowiedzialnego prowadzenia biznesu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju; 2018–2019 r. członek Grupy Roboczej ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni MIiR; od 2019 członek Grupy Roboczej ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej; od 2019 r. przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej w zespole roboczym Social Dimension w pracach Bologna Follow-Up Group w ramach Bologna Process. Interesuje się zagadnieniami etyki, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zrównoważonego rozwoju w instytucjach niekomercyjnych, public relations, crisis management i social media.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...