Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: Wincenty Korab-Brzozowski język francuski pesymizm poezja przekład śmierć

KMT 2018 nr 4 Pobierz PDF

Bartłomiej Borek,

W królestwie umierającego słońca. O Epopei Wincentego Korab-Brzozowskiego

Źródło: Bartłomiej Borek, W królestwie umierającego słońca. O Epopei Wincentego Korab-Brzozowskiego, "Kultura - Media - Teologia", 2018( 35) nr 4, s. 168-187.

DOI: 10.21697/kmt.35.10

Szkic poświęcony Epopei Wincentego Korab-Brzozowskiego skupia się przede wszystkim na próbie ilologicznego przekładu z języka francuskiego i ocenie wcześniejszej pracy translatorskiej Mariana Stali. W analizowanych utworach poddano interpretacji tłumaczenia Stali, następnie skonfrontowano je z oryginałem i przekładem dosłownym. Finalizacją analizy i interpretacji dzieł był wybór bardziej rzetelnego względem oryginału tłumaczenia. Artykuł wieńczy zebrana w toku analizy nowa propozycja przekładu Epopei.

O autorach

Bartłomiej Borek

ORCID: 0000-0002-7503-8703

Magister filologii polskiej, doktorant literaturoznawstwa w Zakładzie Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jego zainteresowania badawcze dotyczą literatury wieku XIX i XX, idei Makroantroposa, obecności sacrum w dziele literackim, a także filozoficznych kontekstów literatury. Autor artykułów poświęconych twórczości Augusta Strindberga, Hansa Christiana Andersena, Henryka Sienkiewicza, Bolesława Prusa, Zdzisława Dębickiego, Tadeusza Micińskiego, braci Stanisława i Wincentego Korab-Brzozowskich. Publikował w mono grafiach zbiorowych i czasopismach naukowych, m.in. „Świat Tekstów. Rocznik Słupski”, „Humanistyka i Przyrodoznawstwo”, „Białostockie Archiwum Językowe”, „Młoda Humani styka”, „Teologia i Człowiek”, „Kultura i Wartości”, „Acta Humana”. Założyciel Studenckiego Koła Naukowego Miłośników Kultury i Literatury Wieku XIX UMCS (pełnił w nim funkcję przewodniczącego w roku akademickim 2016/2017). Nauczyciel języka polskiego i wy chowawca w Szkole Podstawowej nr 40 w Lublinie. Laureat plebiscytu „Nauczyciel na medal” w województwie lubelskim w roku 2018.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...