Bartłomiej Borek

ORCID: 0000-0002-7503-8703

Magister filologii polskiej, doktorant literaturoznawstwa w Zakładzie Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jego zainteresowania badawcze dotyczą literatury wieku XIX i XX, idei Makroantroposa, obecności sacrum w dziele literackim, a także filozoficznych kontekstów literatury. Autor artykułów poświęconych twórczości Augusta Strindberga, Hansa Christiana Andersena, Henryka Sienkiewicza, Bolesława Prusa, Zdzisława Dębickiego, Tadeusza Micińskiego, braci Stanisława i Wincentego Korab-Brzozowskich. Publikował w mono grafiach zbiorowych i czasopismach naukowych, m.in. „Świat Tekstów. Rocznik Słupski”, „Humanistyka i Przyrodoznawstwo”, „Białostockie Archiwum Językowe”, „Młoda Humani styka”, „Teologia i Człowiek”, „Kultura i Wartości”, „Acta Humana”. Założyciel Studenckiego Koła Naukowego Miłośników Kultury i Literatury Wieku XIX UMCS (pełnił w nim funkcję przewodniczącego w roku akademickim 2016/2017). Nauczyciel języka polskiego i wy chowawca w Szkole Podstawowej nr 40 w Lublinie. Laureat plebiscytu „Nauczyciel na medal” w województwie lubelskim w roku 2018.
Artykuły
 • W królestwie umierającego słońca. O Epopei Wincentego Korab-Brzozowskiego
  KMT 35 / 2018
 • Informacje
  Numery

  Zobacz wszystkie numery

  Linki
  Inne informacje

  Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...