Słowa kluczowe: Caravaggio komunikacja malarstwo sztuka szczęścia

KMT 2018 nr 4 Pobierz PDF

Witold Kawecki,

Komunikowanie szczęścia w sztuce Caravaggia

Źródło: Witold Kawecki, Komunikowanie szczęścia w sztuce Caravaggia, "Kultura - Media - Teologia", 2018( 35) nr 4, s. 105-123.

DOI: 10.21697/kmt.35.7

Współczesna komunikacja jest w głównej mierze komunikacją wizualną, która zakłada porozumiewanie się poprzez obraz, przekazywanie informacji między nadawcą a odbiorcą w formie wizualnej i p rzy pomocy mediów. Tym medium może być obraz malarski. Artykuł pokazuje wybrane płótna Caravaggia – artysty o uznanym talencie – jako niewątpliwe dzieła sztuki komunikujące wartości duchowe i teologiczne. Chociaż Caravaggio uchodzi za artystę dramatycznego, nieokiełzanego w żywiole swoich namiętności, kogoś, kto przegrał swoje życie, to jego twórczość komunikuje zgoła coś odmiennego. Analiza obrazów wykazuje, że artysta poprzez kompozycję, ujęcie postaci, kolory niejednokrotnie mówi o harmonii i szczęściu człowieka w kontekście religii chrześcijańskiej, a zwłaszcza eschatologii.

O autorach

o. dr hab. Witold Kawecki

ORCID: 0000-0002-8074-5859

Profesor nauk teologicznych w zakresie teologii kultury i dziennikarstwa, kierownik katedry „Dialogu Wiary z Kulturą”, autor kilkudziesięciu książek, współpracownik m.in. Polskiego Radia i Telewizji. Członek międzynarodowej komisji eksperckiej „Prawo do kultury”. Przewodniczący Zespołu Kompetencji Kulturowych Kościoła przy Narodowym Centrum Kultury. Ekspert w zakresie teologii i kulturoznawstwa Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Zajmuje się teologią kultury, teologią moralną, teologią piękna, etyką i teologią mediów, kulturą polityczną i katolicką nauką społeczną. Adres e-mail: wkawecki4@gmail.com.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...