Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: fitness koronawirus kryzys public relations

KMT 2022 nr 2 Pobierz PDF

Przemysław Szews,

Komunikacja i rola PR w kryzysie – strategie i reakcje branży fitness

Źródło: Przemysław Szews, Komunikacja i rola PR w kryzysie – strategie i reakcje branży fitness, "Kultura - Media - Teologia", 2022( 50) nr 2, s. 197-219.

DOI: 10.21697/kmt.50.10

Rok 2020 w wielu obszarach i dziedzinach życia w Polsce minął pod znakiem różnego rodzaju kryzysów, spowodowanych pandemią koronawirusa. Jedną z branż, która została objęta zakazem funkcjonowania, była szeroko pojęta branża fitness. Sektor usług fitness i aktywności ruchowych był objęty restrykcjami jako jeden z pierwszych i utrzymywany w reżimie najdłużej. Artykuł omawia przebieg tego kryzysu, następuje próba jego odpowiedniej charakterystyki i klasyfikacji, a także opisane zostają sposoby radzenia sobie z nim na przykładach. W niektórych przypadkach wymagało to wdrażania niesprawdzonych wcześniej rozwiązań, szybkiego dostosowywania strategii czy nawet zmiany specyfiki poszczególnych klubów. Okazuje się, że problem był w większości przypadków bagatelizowany i mało które przedsiębiorstwo przewidywało skalę i rozwój wydarzenia.

O autorach

Przemysław Szews

ORCID: 0000-0002-0949-3097

adiunkt w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, gdzie prowadzi przedmioty związane z dziennikarstwem internetowym, nowymi mediami, a także komunikacją firmy w mediach elektronicznych. Autor monografii nt. dziennikarstwa sportowego i pracy komentatorów sportowych, dziennikarstwa danych, wizualizacji i infografiki w mediach. Wśród zainteresowań badawczych oprócz nowych mediów i dziennikarstwa sportowego znajdują się również zagadnienia związane z marketingiem internetowym i komunikacją wizerunkową w mediach społecznościowych. Manager generalny (a wcześniej specjalista ds. PR i marketingu) jednego z największych komercyjnych obiektów sportowych w Polsce i Accreditation Officer Rajdu Polski.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...