Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: futurystyczna dekadencja katastrofa narracja ponowoczesność tożsamość

KMT 2020 nr 4 Pobierz PDF

Aleksandra Binicewicz,

Katastrofa w ponowoczesnej opowieści – audiowizualne ilustracje futurystycznej dekadencji

Źródło: Aleksandra Binicewicz, Katastrofa w ponowoczesnej opowieści – audiowizualne ilustracje futurystycznej dekadencji, "Kultura - Media - Teologia", 2020( 43) nr 4, s. 8-27.

DOI: 10.21697/kmt.43.1

Autorka artykułu za cel stawia sobie odnalezienie różnych postaci katastrof w tekstach kultury audiowizualnej, nazwanie ich oraz zdiagnozowanie w odniesieniu do poczucia tego, co nazywa „futurystyczną dekadencją”. Tło jej rozważań stanowią kłopoty z narracją tożsamości współczesnego człowieka w kontekście technologicznego rozwoju oraz upowszechniania postawy ponowoczesności. Wizualne teksty, po które sięga, to film Joker oraz trzy seriale: Czarnobyl, Cudotwórcy i Koniec dzieciństwa.

O autorach

Aleksandra Binicewicz

ORCID: 0000-0003-4737-5451

adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kulturoznawczyni zafascynowana rozwojem nowych mediów i ich wpływem na rzeczywistość społeczną. Obecnie skoncentrowana na roli edukacji re fleksyjnej w kontekście wspomnianego oddziaływania. Autorka rozprawy poświęconej zagadnieniu prywatności w obliczu technologicznego rozwoju, a także monografii traktu jącej o tożsamości, pamięci i współczesności pogranicza polsko-niemieckiego (Contemporary Identity and Memory in the Borderlands of Poland and Germany).
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...