Katarzyna Szlendak

ORCID: (nieznany)

urodzona 19 maja 1986 roku w Warszawie. Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W 2011 roku obroniła pracę magisterską pt.: „Antropologia wnętrza. Zarządzanie w przestrzeni mieszkalnej”. Za osiągnięcia w nauce w roku 2004 została laureatką stypendium Prezesa Rady Ministrów, a w 2010 laureatką stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 2011 roku rozpoczęła studia doktoranckie na Wydziale Teologicznym UKSW w zakresie Teologii Kultury oraz naukę w Międzynarodowej Szkole Kostiumografii i Projektowania Ubioru.
Wydział Teologiczny UKSW, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
Artykuły
 • Sacrum i profanum w przestrzeni mieszkalnej
  KMT 6 / 2011
 • Informacje
  Numery

  Zobacz wszystkie numery

  Linki
  Inne informacje

  Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...