Słowa kluczowe: fenomenologia fotografia

KMT 2017 nr 4 Pobierz PDF

Anna Karoń-Ostrowska,

Edyta Stein i Edmund Husserl w horyzoncie metafizyki

Źródło: Anna Karoń-Ostrowska, Edyta Stein i Edmund Husserl w horyzoncie metafizyki, "Kultura - Media - Teologia", 2017( 31) nr 4, s. 199-215.

DOI: 10.21697/kmt.31.11

Studium poświęcone jest istocie relacji, jakałączyła Edytę Stein i jej mistrza EdmundaHusserla. E. Stein poświęciła się studiom nad fenomenologią w Getyndze u Husserla, bardzoszybko osiągając kolejne piętra naukowejkariery. Stała się jednym z najwybitniejszych uczniów swego ukochanego Mistrza.W roku 1915 po znakomicie obronionym doktoracie pt. „Zum Problem der Einfulung” zostaje asystentką Husserla. Pracuje nad jego rozproszonymi notatkami starając sięprzygotować II tom „Idei”. Husserl jednak nie traktuje jej jako partnera naukowego, lecz jak osobistą sekretarkę. E. Stein rezygnuje ze współpracy z Mistrzem, dalej pracując samodzielnie nad interesującymi ją zagadnieniami fenomenologicznymi. Husserl nie wspiera jej wysiłków w kierunku zdobycia habilitacji. E. Stein przeżywa nawrócenie w 1921 roku, poprzez które na nowo wartościuje swoje filozoficzne wybory. Próbuje skonfrontować filozofię współczesnąze scholastyką św. Tomasza. Staje po stronie metafizyki. Odkrywa Boga jako Prawdę. Na tym nowym etapie jej drogi Mistrz staje się jej duchowym podopiecznym. Swoją „ofiarę całopalną” składa również za niego. W 1942 roku ginie w komorze gazowej w Auschwitz.

O autorach

Anna Karoń-Ostrowska

ORCID: (nieznany)

Anna Karoń-Ostrowska, dr filozofii, adiunkt w Akademii Ignatianum w Krakowie, współ- założycielka i członek Rady Programowej Instytutu Myśli Józefa Tischnera w Krakowie, główny specjalista ds. badań naukowych w Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie, koordynator Krytycznego Wydania Pism Karola Wojtyły-Jana Pawła II, redaktor „Więzi”. Zajmuje się filozofią dialogu i dramatu ks. Józefa Tischnera, myślą religijną Karola Woj- tyły, teologią teatru, oraz tematami roli i miejsca kobiety w Kościele i w społeczeństwie. Opublikowała m.in. książki „Dramat spotkania” (2010), „Oby wszyscy tak milczeli o Bogu” (2014), „Myśląc z Wojtyłą” t. I (2016), „Myśląc z Wojtyłą” t. II (2017), a także kilkadzie- siąt artykułów i publikacji naukowych na wyżej wymienione tematy. Publikowała m.in. w: „Logosie i Ethosie”, „Więzi” i „Znaku”, oraz w wielu publikacjach zbiorowych. Adres e-mail: anna.karon.ostrowska@gmail.com
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...