Anna Karoń-Ostrowska

Anna Karoń-Ostrowska, dr filozofii, adiunkt w Akademii Ignatianum w Krakowie, współ- założycielka i członek Rady Programowej Instytutu Myśli Józefa Tischnera w Krakowie, główny specjalista ds. badań naukowych w Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie, koordynator Krytycznego Wydania Pism Karola Wojtyły-Jana Pawła II, redaktor „Więzi”. Zajmuje się filozofią dialogu i dramatu ks. Józefa Tischnera, myślą religijną Karola Woj- tyły, teologią teatru, oraz tematami roli i miejsca kobiety w Kościele i w społeczeństwie. Opublikowała m.in. książki „Dramat spotkania” (2010), „Oby wszyscy tak milczeli o Bogu” (2014), „Myśląc z Wojtyłą” t. I (2016), „Myśląc z Wojtyłą” t. II (2017), a także kilkadzie- siąt artykułów i publikacji naukowych na wyżej wymienione tematy. Publikowała m.in. w: „Logosie i Ethosie”, „Więzi” i „Znaku”, oraz w wielu publikacjach zbiorowych. Adres e-mail: anna.karon.ostrowska@gmail.com
Artykuły
 • Edyta Stein i Edmund Husserl w horyzoncie metafizyki
  KMT 31 / 2017
 • Informacje
  Numery

  Zobacz wszystkie numery

  Linki
  Inne informacje

  Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...