Prof. dr hab. Karol Klauza

ORCID: (nieznany)

od 1981 r. pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Prowadzi badania nad semantyką i retoryką dziennikarską, nowymi technologiami komunikacji, ikonologią dogmatyczną. Jest kierownikiem Katedry Semantyki i Retoryki Dziennikarskiej na Wydziale Nauk Społecznych i Kurator Katedry Teologii Ikony na Wydziale Teologii. Wykłada na Kierunku Edukacja Medialna Wydziału Teologii KUL Podyplomowego Studium Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa na Wydziale Nauk Społecznych KUL oraz na Podyplomowym Studium Retoryki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współpracuje z prasą katolicką i katolickimi rozgłośniami radiowymi.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

Adresy do korespondencji: Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

Campus Majdanek budynek nr 2, ul. Droga Męczenników Majdanka 70, 20-325 Lublin
Artykuły
 • Medialna eklezjogeneza w środowisku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  KMT 6 / 2011
 • Prawda zdarzeń, komunikatu i osoby w kontekście komunikacji społecznej
  KMT 7 / 2011
 • Informacje
  Numery

  Zobacz wszystkie numery

  Linki
  Inne informacje

  Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...