Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: Jaques Lacan Teorie mediów komunikacja media nauki społeczne

KMT 2022 nr 2 Pobierz PDF

Michał Rams-Ługowski,

Jacques Lacan jako teoretyk komunikowania

Źródło: Michał Rams-Ługowski, Jacques Lacan jako teoretyk komunikowania, "Kultura - Media - Teologia", 2022( 50) nr 2, s. 166-196.

DOI: 10.21697/kmt.50.9

Artykuł jest wprowadzeniem do psychoanalizy Jacquesa Lacana w kontekście nauk o komunikacji społecznej i mediach. Poprzez przedstawienie koncepcji trzech porządków ontologii subiektywnej (Realne, Symboliczne i Wyobrażeniowe) autor rekonstruuje rozumienie komunikacji zawarte w omawianej teorii oraz nakreśla stanowisko francuskiego psychoanalityka w relacji do nauk społecznych. W odniesieniu do każdej z przedstawionych koncepcji Lacana autor przedstawia propozycje wykorzystania omawianej teorii w badaniu mediów i komunikacji społecznej. Artykuł wieńczy przegląd literatury z zakresu nauk społecznych, w której wykorzystano psychoanalizę Lacana do badania procesów komunikacyjnych.

O autorach

Michał Rams-Ługowski

ORCID: 0000-0002-5815-0875

absolwent Kolegium Indywidualnych Studiów Między­obszarowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunkach Dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz Filozofia. Doktorant Szkoły Doktorskiej UŚ. Zainteresowania badawcze: zastosowanie filozofii w badaniu mediów i komunikowania, ekonomia polityczna mediów, media alternatywne.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...