Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Dr hab., prof. nadzw. Małgorzata Krakowiak

ORCID: (nieznany)

profesor nadzwyczajny w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych UŚ w Katowicach. Zajmuje się badaniem eseistyki literackiej, krytyki artystycznej, problematyką historiozoficzną i aksjologiczną w literaturze XX i XXI wieku oraz teorią literatury. Autorka i redaktorka książek: Antologia polskiego eseju literackiego (Katowice: „Książnica”, 1998), Katastrofizm – personalizm – realizm (Kraków: „Universitas”, 2001), Realizm socjalistyczny w Polsce z perspektywy 50 lat (Katowice: Wydaw. UŚ, 2001) – współred. ze S. Zabierowskim, Świat przez pryzmat ja. T.1: Teoria i autobiograficzne rekonesanse; T.2: Studia i interpretacje (Katowice: „Para”, 2006) – współred. z B. Gontarz, W szkole polskich eseistów (Katowice: „Para”, 2007), Opowiedzieć historię (Katowice: Wydaw. UŚ, 2009) – współred. z B. Gontarz , Mierzenie się z esejem (Katowice: Wydaw. UŚ, 2012), Oblężenie. Strategia pisarska – postrzeganie świata – motyw literacki (Katowice: Wydaw. UŚ, 2014), Zobaczyć sens. Studia o malarstwie, literaturze i życiu (Katowice: Wydaw. UŚ, 2014) – współred. z A. Dębską-Kossakowską, Reprezentatywna mikroskala? (Katowice: Wydaw. UŚ, 2016) - współred. z A. Dębską-Kossakowską.
Kontakt: malgorzata.krakowiak@us.edu.pl
Artykuły
 • Głębokie szczeliny doczesności. Andrzej Stasiuk wobec śmierci
  KMT 26 / 2016
 • Informacje
  Numery

  Zobacz wszystkie numery

  Linki
  Inne informacje

  Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...