Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: demokracja dziennikarstwo obywatelskie dziennikarstwo oddolne dziennikarstwo zaangażowane nowe media społeczeństwo obywatelskie web 2.0

KMT 2020 nr 2 Pobierz PDF

Kamil Jakubczak,

Istota dziennikarstwa obywatelskiego w polskiej przestrzeni medialnej

Źródło: Kamil Jakubczak, Istota dziennikarstwa obywatelskiego w polskiej przestrzeni medialnej, "Kultura - Media - Teologia", 2020( 41) nr 2, s. 62-82.

DOI: 10.21697/kmt.41.3

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z genezą dziennikarstwa obywatelskiego i jego wpływu na budowanie demokracji, poprzez walkę z marginalizacją wybranych grup społecznych. Autor omawia zmiany technologiczne, które kształtują dzisiejsze media. Wskazuje również podobieństwa i różnice dotyczące pracowników mediów głównego nurtu i dziennikarzy oddolnych. Skupia się przy tym na wykazaniu zależności redakcyjnych i finansowych, które mają wpływ na medialny przekaz. Dokonuje oceny dziennikarstwa jako narzędzia służącego budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Autor odwołuje się również do typologii dziennikarstwa obywatelskiego, która wyróżnia kilka poziomów zaangażowania w proces tworzenia komunikatów medialnych.

O autorach

Kamil Jakubczak

ORCID: 0000-0001-6201-334X

Kamil Jakubczak – z wykształcenia dziennikarz, ukończył Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz studia podyplomowe – „System finansowy i polityka monetarna” w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. W 2018 Roku rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Teologicznym UKSW. Wieloletni pracownik mediów specjalizujących się w tematyce ekonomicznej.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...