Słowa kluczowe: Edukacja medialna Przyszłość cywilizacji bioetyka dzieci dzieci interfejs komunikacja mózg młodzież nauka nowe media olimpiada postęp postęp techniczny prywatność psychologia szkoła wychowanie

KMT 2017 nr 2 Pobierz PDF

Mateusz Kot,

Obawy i nadzieje związane z technologią interfejsów mózg-komputer - analiza jakościowa prac uczestników 2 etapu IV Olimpiady Medialnej – elementy składowe i preferencje odbiorców

Źródło: Mateusz Kot, Obawy i nadzieje związane z technologią interfejsów mózg-komputer - analiza jakościowa prac uczestników 2 etapu IV Olimpiady Medialnej – elementy składowe i preferencje odbiorców, "Kultura - Media - Teologia", 2017( 29) nr 2, s. 158-171.

DOI: 10.21697/kmt.29.11

Aby uzyskać odpowiedź na pytanie: jak młodzież ponadgimnazjalna postrzega problemy związane z nowymi technologiami interfejsów mózg-komputer, przeprowadzono badanie prac uczestników 2. etapu IV Olimpiady Medialnej, w którym uczestnicy udzielili odpowiedzi na pytanie dotyczące ich stosunku do technologii interfejsów mózg-komputer. Wyniki badania są próbą określenia stosunku młodych ludzi zainteresowanych tematyką medialną do postępu technicznego i problemów związanych z stosunkiem człowieka do rozwijającej się technologii.

O autorach

mgr lic. Mateusz Kot

ORCID: (nieznany)

mgr lic. Mateusz Kot – doktorant Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, asystent w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Wydziale Teologicznym UKSW. Zajmuje się badaniem efektów edukacji medialnej oraz sposobów jej realizacji w różnych środowiskach i grupach społecznych. Zawodowo związany z Fundacją Nowe Media, gdzie odpowiada za organizację Olimpiady Medialnej. Kontakt: m.kot@uksw.edu.pl
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...