Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: fides es visu kultura wizualna teologia wizualna

KMT 2020 nr 1 Pobierz PDF

Witold Kawecki,

Fenomen teologii wizualnej i sposoby jej komunikowania

Źródło: Witold Kawecki, Fenomen teologii wizualnej i sposoby jej komunikowania, "Kultura - Media - Teologia", 2020( 40) nr 1, s. 76-96.

DOI: 10.21697/kmt.40.4

We współczesnej kulturze wizualnej, dominującej coraz bardziej, można zauważyć formowanie się koncepcji teologii wizualnej. Nie jest ona prostym odzwierciedleniem teologii obrazu, nie jest tożsama z teologią piękna – bo nie jest ona teologią przedmiotu (treści i form religijnych). Jest ona raczej teologią podmiotu poznającego i samego poznawania za pośrednictwem zmysłu wzroku. Autor określa i systematyzuje pojęcia związane z tak funkcjonującą teologią, a jednocześnie wskazuje na najbardziej adekwatne metody, dzięki którym może ona być skutecznie komunikowana.

O autorach

o. dr hab. Witold Kawecki

ORCID: 0000-0002-8074-5859

profesor nauk teologicznych w zakresie teologii kultury i mediów, kierownik Zakładu Teologii Ewangelizacji Medialnej (2002–2005), twórca specjalności teologii kultury, organizator i dyrektor Instytutu Wiedzy o Kulturze UKSW (2009–213), współorganizator specjalności komunikacji medialno-kulturowej na kierunku dziennikarstwo, kierownik katedry „Dialogu Wiary z Kulturą”; Wykładowca Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa oraz Instytutu Socjologii UKSW (2002–2005), WSD Redemptorystów w Tuchowie i WSD Kapucynów w Krakowie (1999–2002); w latach 1997–2002 redaktor naczelny „Homo Dei” oraz dyrektor wydawnictwa Homo Dei w Krakowie, współzałożyciel grupy wydawniczej ORDO; współzałożyciel pisma naukowego Kultura-Media-Teologia, rekolekcjonista w Polsce i za granicą (ponad 200 prac). Autor 30 książek i kilkuset tekstów pisanych. Tłumacz z francuskiego, włoskiego i hiszpańskiego. Uczestnik kilkuset programów radiowo-telewizyjnych. Współpracownik Polskiego Radia, Telewizji Polskiej i innych mediów. Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Katolickich, Stowarzyszenia Teologów Moralistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, Polskiego Stowarzyszenia Komunikacji Społecznej, Międzynarodowego Stowarzyszenia Filmowego „Signis”. Nagrodzony m.in. Feniksem za książkę „Sztuka polska a Kościół dzisiaj”. Przewodniczący Zespołu Kompetencji Kulturowych Kościoła przy Narodowym Centrum Kultury. Ekspert w zakresie teologii i kulturoznawstwa Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Zajmuje się teologią kultury, teologią moralną, teologią piękna, medioznawstwem, kulturą polityczną i katolicką nauką społeczną.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...