Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: Nauka społeczna kościół moralność personalizm ponowoczesność tożsamość tożsamość

KMT 2015 nr 4 Pobierz PDF

Bartosz Wieczorek,

Etyczne rozumienie tożsamości w kontekście katolickiej nauki społecznej

Źródło: Bartosz Wieczorek, Etyczne rozumienie tożsamości w kontekście katolickiej nauki społecznej, "Kultura - Media - Teologia", 2015( 23) nr 4, s. 62-74.

DOI: 10.21697/kmt.23.4

Artykuł przedstawia główne koncepcje związane z rozumieniem tożsamości etycznej człowieka, przede wszystkim związane z katolicką nauką społeczną oraz koncepcję A. MacIntyre’a, która opiera się na etyce klasycznej. Przegląd głównych koncepcji związanych z tożsamością etyczną pokazuje, iż bez jej właściwego rozumienia nie da się sformułować żadnych zasad związanych z życiem społecznym. Ważne jest też podkreślenie, iż bez określonych rozstrzygnięć na gruncie metafizyki klasycznej i antropologii sformułowanie koncepcji tożsamości etycznej jest niemożliwe. Tożsamość etyczna człowieka jest to relacja zależności i zarazem zgodności postępowania człowieka z jego naturalnym rozwojem jako bytu osobowego. W artykule przedstawione są też poglądy kwestionujące pojęcie tożsamości etycznej człowieka i podkreślające płynność i niedookreśloność życia nowoczesnego człowieka (R. Rorty, Z. Bauman). Taka dekonstrukcja pojęcia tożsamości prowadzi do destrukcji podmiotu ludzkiego.

O autorach

Bartosz Wieczorek

ORCID: 0000-0001-7724-5821

Bartosz Wieczorek – doktor filozofii. Publikował w „Przeglądzie Filozoficznym”, „Studia Philosophiae Christianae”, „Znaku”, „Zeszytach Karmelitańskich”, „W drodze”, „Jednocie”, „Frondzie”, „Przeglądzie Powszechnym”, „Studia Bobolanum”. W latach 2000–2002 sekretarz redakcji miesięcznika społeczno-kulturalnego „Emaus”. Adres e-mail: bartosz. wieczorek@poczta.fm
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...