Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: Adam Mickiewicz duchowość hermeneutyka heterodoksja

KMT 2021 nr 4 Pobierz PDF

Ryszard Klimko,

Drogi do centrum. Rzecz o Zdaniach i uwagach Adama Mickiewicza

Źródło: Ryszard Klimko, Drogi do centrum. Rzecz o Zdaniach i uwagach Adama Mickiewicza, "Kultura - Media - Teologia", 2021( 48) nr 4, s. 285-307.

DOI: 10.21697/kmt.48.12

„Zdania i uwagi” Mickiewicza pozostawiają czytelnikowi wybór indywidualnej strategii odbioru tego pozornie prostego cyklu. Celem tekstu jest wykazanie, że za wielością dróg prowadzących do zrozumienia kryje się jednoczący ten zbiór sens: centrum umieszczone przez autora i odnajdywane przez czytelnika na głębszym poziomie hermeneutycznym. Gdy do niego dotrzemy, ten podstawowy sens okazuje się przesłaniem moralnym. Maksymy, o nierzadko heterodoksyjnej proweniencji, budują w słowie przestrzeń, która jednocześnie ukrywa (pośród wielości dystychów) i odsłania (kiedy przejdziemy przez stadia odbiorczej percepcji) żądanie podjęcia przez czytelnika walki ze złem. Walka ta, jak zostaje to w tekstach przejmująco unaocznione, wobec bliskości i potęgi szatana, może skończyć się duchowym zwycięstwem tylko pod warunkiem, że człowiek zdobędzie się na wysiłek odnalezienia Boga.

O autorach

Ryszard Klimko

ORCID: 0000-0002-7470-150X

absolwent Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Nauczyciel języka polskiego i edukacji medialnej w XIII LO w Warszawie. Pracował jako krytyk muzyczny i literacki w „Dzienniku Polska-Europa-Świat”. Publikował w „Pamiętni ku Literackim” i „Wiadomościach Historycznych”. Obecnie w trakcie wszczęcia procedury nadania stopnia doktora (tryb eksternistyczny) na Wydziale Polonistyki UW.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...