Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: Boże Ciało Jan Komasa bohater konflikt storytelling struktura fabularna

KMT 2020 nr 4 Pobierz PDF

Artur Borowiecki,

Systematyka i funkcje konfliktów w filmie „Boże Ciało” Jana Komasy

Źródło: Artur Borowiecki, Systematyka i funkcje konfliktów w filmie „Boże Ciało” Jana Komasy, "Kultura - Media - Teologia", 2020( 43) nr 4, s. 50-64.

DOI: 10.21697/kmt.43.3

Jednym z kluczowych zagadnień w psychologii jest konflikt. Nie ma obszarów ludzkiej aktywności, gdzie nie istniałyby różnorodne konflikty, poczynając od konfliktu w sumieniu pojedynczego człowieka, a skończywszy na konfliktach zbiorowych z udziałem wielu osób. Również w filmach fabularnych, szczególnie w konstrukcjach opartych na dążeniu bohatera do celu, wyróżnia się liczne typy konfliktów. Zjawisko to odgrywa kluczową rolę tak w kinie komercyjnym, gatunkowym, jak i artystycznym. Teoretycy filmowi wyróżniają konflikt zewnętrzny oraz wewnętrzny. W bardziej szczegółowych teoriach wspomina się o istnieniu w narracjach filmowych konfliktów sytuacyjnych, środowiskowych oraz interpersonalnych. W artykule zostanie omówiona definicja terminu „konflikt” w rozumieniu nauk społecznych i w teoriach filmowych, a także wskazane zostaną różnice miedzy tymi ujęciami. W głównej części szkicu zostaną przedstawione wyniki analizy filmu Boże Ciało (2019, Jan Komasa), w którym konflikt tematyczny jest katalizatorem dramaturgii filmowej. Zostanie podjęty problem konfliktu wewnętrznego wpisanego „zbiorowo” w lokalną społeczność, jak również w charakter głównego bohatera. Jednocześnie zostaną omówione użyte przez twórców sposoby obrazowania konfliktów w diegezie filmowej.

O autorach

Artur Borowiecki

ORCID: 0000-0003-2170-5600

doktorant i wykładowca na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego (Instytut Kultury Współczesnej). Absolwent Wydziału Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej (specjalizacja: scenariopisarz) Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi. Finalista konkursu Scriptfiesta 2017 (scenariusz „Granica”). Zainteresowania badawcze koncentruje wokół takich zagadnień, jak: złożoność narracyjna we współczesnych serialach, struktura dramatyczna i analiza postaci. Autor wielu artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych, także internetowych, m.in.: Rozwój złożonej narracyjności w amerykańskich serialach (2018); Neoserial, serial premium czy post soap opera? W poszukiwaniu wyznaczników dla seriali nowej generacji (2019).
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...