Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: Bóg Ingmar Bergman Kino Media wizualne film historia kina kultura kultura wizualna symbolika

KMT 2015 nr 3 Pobierz PDF

Seweryn Leszczyński,

Problematyka Boga i śmierci w „Siódmej pieczęci” Ingmara Bergmana

Źródło: Seweryn Leszczyński, Problematyka Boga i śmierci w „Siódmej pieczęci” Ingmara Bergmana, "Kultura - Media - Teologia", 2015( 22) nr 3, s. 21-31.

DOI: 10.21697/kmt.22.2

Artykuł prezentuje problematykę Boga i śmierci w „Siódmej pieczęci” Ingmara Bergmana. Film przedstawia osobisty stosunek reżysera do wiary, której poszukuje. Jego postawa może być postawą współczesnych ludzi, ponieważ zagadnienia te dotyczą spraw ostatecznych, od których nie można uciec. Celem tekstu jest wskazanie na te problemy, które również dzisiaj mogą być aktualne. Dzieło to jest uniwersalne w swojej wymowie, ale jednocześnie bardzo osobiste. Reżyser zmaga się z problemem Boga, który będzie obecny w kolejnych jego filmach. Ostatecznie Bergman przyjął postawę wątpiącą, a „Siódma pieczęć” stała się początkiem wychodzenia z dziedzictwa luterańskiego kościoła, w którym się wychował. Dzieło zawiera bogatą symbolikę, która potwierdza, że jest ono osadzone w kulturze chrześcijańskiej. Kluczową rolę odgrywają motyw tańca śmierci oraz historia głównego bohatera grającego ze Śmiercią w szachy. Film ma wymowę moralitetu.

O autorach

Mgr Seweryn Leszczyński

ORCID: (nieznany)

doktorant Akademii Ignatianum, słuchacz podyplomowych studiów Uniwersytetu Pedagogicznego („Nauczanie języka polskiego jako obcego”), absolwent historii i pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, stypendysta programu „Erasmus” na Universita per Stranieri di Siena i Universita di Bologna. Kontakt: seweryn.leszczynski@gmail.com.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...