Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: autorytet dzieci dzieci męskość młodzież postęp postęp techniczny prawo sportowe psychologia salezjanie sport wychowanie

KMT 2016 nr 1 Pobierz PDF

Jan Czechowski,

Rola autorytetu i dialogu w sporcie

Źródło: Jan Czechowski, Rola autorytetu i dialogu w sporcie, "Kultura - Media - Teologia", 2016( 24) nr 1, s. 56-73.

DOI: 10.21697/kmt.24.4

Artykuł stanowi prezentację wyników badań przeprowadzonych metodą sondażu diagnostycznego, gdzie postawiono nauczycielom wychowania fizycznego, sportowcom, pracownikom naukowo-dydaktycznym uczelni sportowych, trenerom i szkoleniowcom oraz studentom kierunków sportowych i wychowania fizycznego następujące pytania: Jaka jest Twoim zdaniem rola autorytetu w środowisku sportowym? oraz Jakie rozmowy najczęściej obecne są w środowiskach sportowych? Szczególnie interesować nas tu będą rozmowy, jakie obserwuje się w świecie sportowym, a które mają istotny wpływ wychowawczy i kulturotwórczy. Odpowiednio zinterpretowane wypowiedzi osób badanych pozwalają spojrzeć na sport w perspektywie autorytetu, dialogu i wartości ważnych dla rozwoju każdego człowieka. Na każde z pytań odpowiedziało 180 osób, a zatem zgromadzonych wypowiedzi z interesującego nas zakresu zostało zanalizowanych w niniejszym tekście 360. Sport przedstawiony został w artykule jako rzeczywistość społeczna, w której relacje interpersonalne dokonują się dzięki słowu. Opiera się on na takich formach kontaktu osób, jak dialog, rozmowa oraz oddziaływanie autorytetu. Wiele wartości natury pedagogicznej, tj. wychowawczej, możliwe są do przekazania i realizowania jedynie w oparciu o przekaz słowny czy przykład, który zawsze skutecznie pociąga ku działaniu.

O autorach

dr Jan Czechowski

ORCID: (nieznany)

doktor, adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Instytutu Nauk Społecznych Akademii Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, ul. Jana Pawła II 78, Polska. Ur. w 1976 roku w Krakowie. W l. 1995-2000 studia pedagogiczne w Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie. W r. 1994 dyplom ukończenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. S. Wiechowicza w Krakowie. W r. 2000 dyplom ukończenia Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia (okres sześcioletni) im. W. Żeleńskiego w Krakowie. Uzyskanie tytułu magistra pedagogiki na Wydziale Pedagogicznym w r. 2000. W l. 2000-2006 studia doktoranckie (stacjonarne) w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W r. 2006 uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki w UJ w Krakowie. W l. 2003-2010 nauczyciel w Studium Muzyki Współczesnej w Krakowie. Pracownik naukowo dydaktyczny Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i UJ. Obecnie zatrudniony od r. 2008 na stanowisku adiunkta w AWF im. B. Czecha w Instytucie Nauk Społecznych, w Zakładzie Pedagogiki w Krakowie. Adres do korespondencji: j.czechowski@onet.pl.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...