Słowa kluczowe: autorytet dzieci dzieci męskość młodzież postęp postęp techniczny prawo sportowe psychologia salezjanie sport wychowanie

KMT 2016 nr 1 Pobierz PDF

Jan Czechowski,

Rola autorytetu i dialogu w sporcie

Źródło: Jan Czechowski, Rola autorytetu i dialogu w sporcie, "Kultura - Media - Teologia", 2016( 24) nr 1, s. 56-73.

Artykuł stanowi prezentację wyników badań przeprowadzonych metodą sondażu diagnostycznego, gdzie postawiono nauczycielom wychowania fizycznego, sportowcom, pracownikom naukowo-dydaktycznym uczelni sportowych, trenerom i szkoleniowcom oraz studentom kierunków sportowych i wychowania fizycznego następujące pytania: Jaka jest Twoim zdaniem rola autorytetu w środowisku sportowym? oraz Jakie rozmowy najczęściej obecne są w środowiskach sportowych? Szczególnie interesować nas tu będą rozmowy, jakie obserwuje się w świecie sportowym, a które mają istotny wpływ wychowawczy i kulturotwórczy. Odpowiednio zinterpretowane wypowiedzi osób badanych pozwalają spojrzeć na sport w perspektywie autorytetu, dialogu i wartości ważnych dla rozwoju każdego człowieka. Na każde z pytań odpowiedziało 180 osób, a zatem zgromadzonych wypowiedzi z interesującego nas zakresu zostało zanalizowanych w niniejszym tekście 360. Sport przedstawiony został w artykule jako rzeczywistość społeczna, w której relacje interpersonalne dokonują się dzięki słowu. Opiera się on na takich formach kontaktu osób, jak dialog, rozmowa oraz oddziaływanie autorytetu. Wiele wartości natury pedagogicznej, tj. wychowawczej, możliwe są do przekazania i realizowania jedynie w oparciu o przekaz słowny czy przykład, który zawsze skutecznie pociąga ku działaniu.

Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...